scholingsaanbod

Onderzoek en advisering op maat

Een klas is niet de ideale omgeving om een taal te leren, je leert een taal niet op school.

Samen met docenten ontwikkelen we trajecten op maat.
We geven advies over effectief werken en het ontwikkelen van taalbeleid.

 

Trainingen en scholingen, workshops en masterclasses voor docenten op het gebied van:

 • Nederlands als tweede taal
 • Taalbeleid in (V)MBO
 • Taalstimulering in de basisschool en voorschool

Onderwerpen en inhoud

 • verstaanbaarheid
 • spreekvaardigheid
 • communicatieve vaardigheden
 • effectief lesgeven (Als jij het niet zegt doet niemand het … Hoe kun je effectief lesgeven?)
 • differentiëren
 • taalcoaching
 • taalbeleid
 • lesgeven aan anderstaligen
 • maatwerk leveren
 • assessor zijn bij eindexamens
 • gebruik van de (video)camera in de klas
 • leren buiten de les
 • taalstimulering met de methode van Marion Blank
 • woordenschatdidactiek bij anderstalige kinderen
 • leesvaardigheid vergroten bij kinderen mat taaltekort

Individuele- of groepsbegeleiding van anderstalige volwassenen

 • diagnose en advies omtrent verstaanbaarheid/spreekvaardigheid
 • vervolggesprekken

 

Scholingsaanbod NT2Scholingsaanbod MBOScholingsaanbod basisonderwijs