scholingsaanbod

Januari 2020

Praktijkleren: een training in drie bijeenkomsten.

Voor alle docenten die graag buitenschoolse opdrachten willen geven.

Het leren van de taal buiten de lessen, in een maatschappelijke context, is onderdeel van de nieuwe inburgering. Dit kan zijn op het werk of de studie, of in contact met taalmaatjes of taalcoaches. Het is heel effectief om in die situaties opdrachten te geven, die de cursisten gaan stimuleren om te praten.

Belangrijk onderdeel is het bespreken van de manieren waarop we de cursist kunnen motiveren en enthousiasmeren voor deze opdrachten. Een begrijpelijke angst om met vreemden te spreken is vaak het probleem, hoe we de cursisten helpen hier overheen te komen is onderdeel van de training.

De opdrachten kosten tijd in de les: oefenen en nabespreken. Dit is geen verloren tijd, het heeft veel rendement, waardoor de cursisten merken dat ze vooruitgaan. Dat zal de motivatie versterken.

Inhoud van de training

 • Weten hoe je opdrachten kunt geven, die de cursisten ook werkelijk uitvoeren.
 • Gebruik van formulieren om de opdrachten inzichtelijk te maken.
 • Kennis van het gebruik van oefeningen voor voorbereiden en nabespreken.
 • Taalkaarten gebruiken, smartphone gebruiken, opdrachten op de werkvloer.

De training wordt op locatie gegeven, met maximaal 20 deelnemers. Offerte op aanvraag.

Certificaat

Na afloop ontvangt u een persoonlijk certificaat van deelname, ondertekend door de trainer.
Deze training linkt aan verschillende competenties van het bvnt2-competentieprofiel: A 3 Vaststeller van de beginsituatie, A4 Begeleider van het leerproces, B 1 Pedagogische competentie.

Trainer

Margreet Verboog is taalwetenschapper en logopedist. Haar specialiteit is de didactiek van mondelinge vaardigheden. Ze heeft een lange ervaring als docentopleider en zelfstandig trainer. Ze is de auteur van diverse NT2-Cahiers voor docenten, waaronder het NT2-Cahier Buitenschools leren.


Trainingen en scholingen, workshops en masterclasses voor docenten op het gebied van:

 • Nederlands als tweede taal
 • Taalbeleid in (V)MBO
 • Taalstimulering in de basisschool en voorschool

Onderwerpen en inhoud

 • verstaanbaarheid
 • spreekvaardigheid
 • communicatieve vaardigheden
 • effectief lesgeven (Als jij het niet zegt doet niemand het … Hoe kun je effectief lesgeven?)
 • differentiëren
 • taalcoaching
 • taalbeleid
 • lesgeven aan anderstaligen
 • maatwerk leveren
 • assessor zijn bij eindexamens
 • gebruik van de (video)camera in de klas
 • leren buiten de les
 • taalstimulering met de methode van Marion Blank
 • woordenschatdidactiek bij anderstalige kinderen
 • leesvaardigheid vergroten bij kinderen mat taaltekort

Individuele- of groepsbegeleiding van anderstalige volwassenen

 • diagnose en advies omtrent verstaanbaarheid/spreekvaardigheid
 • vervolggesprekken

Scholingsaanbod NT2Scholingsaanbod MBOScholingsaanbod basisonderwijs