scholingsaanbod NT2

Scholingsaanbod NT2

Advies en begeleiding van anderstalige volwassenen

  • Verstaanbaar spreken
  • Individuele of groepsbegeleiding van anderstaligen op het gebied van communicatieve vaardigheden

Wordt u slecht verstaan door collega’s of klanten?
Dreigt uw ontslag als u niet beter verstaanbaar spreekt?
Lachen uw kinderen u uit als u Nederlands spreekt?

Hier valt snel iets aan te doen. Meldt u aan voor een diagnose en adviesgesprek, inclusief schriftelijk verslag.

 

Scholing voor docenten

  • verstaanbaarheid
  • communicatieve vaardigheden
  • maatwerk leveren
  • spreekvaardigheid in de inburgering
  • differentiatie

Wat oefen ik met de cursisten om verstaanbaar te leren spreken?
Waarom zakken mijn cursisten voor de TGN?
Hoe kan ik alle verschillende cursisten genoeg aandacht geven?

terug