scholingsaanbod basisonderwijs

Scholingsaanbod Basisonderwijs

Scholing voor docenten en leidsters op het gebied van

  • training op het gebied van taalstimulering
  • woordenschat didactiek bij anderstalige kinderen
  • leesvaardigheid vergroten bij kinderen met taaltekort

Hoe kan met eenvoudige middelen de taal van de leerlingen gestimuleerd worden?

Vraaggesprekjes volgens de methode van Marion Blank: denkvragen stellen aan kinderen, die taal en denken stimuleren. Deze methodiek kan bij alle mogelijke activiteiten worden gebruik: bij de zand- of watertafel, bij het knutselen of koken, bij het spelen met poppen, de mogelijkheden zijn enorm.
Als het kind geen of een gebrekkig antwoord geeft, hoe kunnen we de vraag vereenvoudigen, zodat het kind wel reageert?
Door middel van video-interactiebegeleiding trainen we deze methode.
Simpel – snel te leren – effectief – geen extra voor bereiding van de lessen

terug