publicaties

Artikelen

dyslexie
taal en cultuur
buitenschools leren 7.7
Grammatica voor de LES

handboek Nederlands als tweede taal: hoofdstuk 4, Spreken, Margreet Verboog
Verbonden spraak
spreekbeter LES 9-14

Verstaanbaar spreken

Verstaanbaar spreken. Wat helpt?
Differentiatie in de inburgering
Vragen stellen en feedback geven
spreken is zilver
video gebruiken bij spreken
taal gebruiken op de werkvloer

Praktijkboek NT2, Handleiding taal en inburgering, door Margreet Verboog, Damayanti Gunawan en Indrawati Gunawan, Uitgeverij Boom 2021

De nieuwe inburgeringswet die in januari 2022 in werking treedt, vraagt om een nieuwe visie op de lespraktijk. In dit Praktijkboek proberen we inzicht in deze wet te verschaffen voor docenten NT2 en docenten in opleiding.
Nieuw in deze handleiding zijn hoofdstukken over digitale vaardigheden, taal gericht op werk, interculturele communicatie en cursisten met beperkingen.
De drie auteurs benaderen het vak ieder vanuit hun eigen expertise: het taalonderwijs, de nieuwe wet en het beleid, de lespraktijk en de didactiek. Het gebruiken van taal staat voorop. Taal is middel, geen doel. De cursisten hebben geen kennis óver het Nederlands nodig, maar vooral vaardigheid in het gebruiken in de praktijk. Daartoe geeft dit boek de basis: docentencompetenties en werkvormen. Je vindt er in wat je als docent NT2 nodig hebt om effectief les te geven.

 

Lieske Adèr & Margreet Verboog
Taal werkt beter, werkboek Nederlands voor arbeidsmigranten
Uitgeverij Boom 2021

Taal werkt beter herzien in de nieuwe druk.

Taal werkt beter is een methode die nauw aansluit bij de situatie op de werkvloer. Het boek omvat zestien lessen, waarin naast dagelijkse onderwerpen ook jezelf ziek melden, hygiëne, veiligheid en contacten op de werkvoer aan bod komen aan de hand van dialogen, teksten en taalriedels. De cursisten krijgen allerlei verwerkingsoefeningen. Nieuw zijn de praktijkoefeningen, aan het einde van ieder hoofdstuk en gemaakt voor de werkvloer, om het geleerde in praktijk te brengen. Dit sluit goed aan bij de nieuwe inburgering.
Verder veel extra materiaal, en na vijf hoofdstukken herhalingshoofdstukken en een toetsje.
Op de website staan woordenlijsten in zeven talen, audiomateriaal, en een uitgebreide docentenhandleiding.

Margreet Verboog, januari 2019
NT2-cahier Taalkit voor docenten, alles wat een NT2-docent wil weten over taal.
Uitgeverij Boom 2019

Margreet Verboog, mei 2018
NT2-cahier Buitenschools leren, spreken van binnen naar buiten de les.
Uitgeverij Boom 2018

Margreet Verboog, november 2017
NT2-cahier uitspraak en spelling, werken aan verstaanbaar Nederlands.
Uitgeverij Boom 2017

Margreet Verboog, september 2017
NT2-cahier grammatica, een nieuwe kijk op grammaticadidactiek.
Uitgeverij Boom 2017


Margreet Verboog
NT2-cahier klassenmanagement
Uitgeverij Boom 2017

Lieske Adèr & Margreet Verboog
Taalraps, een aansprekelijke manier om spreektaal te oefenen
Uitgeverij Boom 2016
natuurlijke-spreektaal-dankzij-de-nieuwe-taalraps

omslag-taalraps-002

Lieske Adèr & Margreet Verboog
Taal werkt beter, werkboek Nederlands voor arbeidsmigranten
Uitgeverij Boom 2013

taalwerktbeter-03_001

Verboog. M. en L. Adèr
Voorbereiding op werk, Oefenboek praktijkexamen inburgering
Bussum,  Coutinho, 2010


Alons. L, P. Bosch, M. van Huijstee, J. Morshuis, A. Riteco, M. Verboog
Coachen op taal. In gesprek over taalgerichte didactiek
Enschede: SLO/Platform Taalgericht Vakonderwijs (dvd met brochure), 2007

Verboog. M. en D. Gunawan
Taalleren op maat, Effectief lesgeven aan NT2-cursisten
Bussum, Coutinho, 2007

E. van der Laan en  T. Meestringa (red)
Zonder skelet kun je niet keten, Met taalgericht vakonderwijs taalbeleid invoeren in het voortgezet onderwijs
Den Haag, 2004

Verboog. M.
Leren Spreken, een didactische handleiding voor docenten NT2
Bussum, Coutinho, 1999


Thio. K  en M. Verboog
Verstaanbaar spreken. Een handleiding uitspraakonderwijs voor docenten Nederlands als tweede taal
Muiderberg, Coutinho, 1993

verstaanbaar spreken

Verboog. M. en L. van den Dungen,
Kinderen met Taalontwikkelingsstoornissen
Muiderberg, Coutinho, 1992