materiaalontwikkeling

Wij zijn een groot voorstander van het actief gebruik van video in de lespraktijk.

Wij hebben hier veel ervaring  mee en  assisteren u graag bij  het maken van educatieve video’s. Er kunnen voorbeelden van ‘good practice’ worden gemaakt. Het gebruik van video biedt ook een duidelijke meerwaarde  bij het geven van feedback op gesprekken van cursisten, en assessments op mondelinge vaardigheden bij vakopleidingen. Daarnaast kan video worden ingezet bij  video-interactiebegeleiding en intervisie.

Wij hebben veel ervaring in het ontwikkelen van materiaal, vooral communicatief materiaal. Denk daarbij aan  hoogopgeleiden die staatsexamen willen doen, of inburgeraars die zich voorbereiden op het assessment.

 

 

Onderzoek en advisering op maat.

Een klas is niet de ideale omgeving om een taal te leren, je leert een taal niet op school.

Samen met docenten ontwikkelen we trajecten op maat,

We  geven advies over effectief werken en het ontwikkelen van taalbeleid.

Trainingen en scholingen, workshops en masterclasses voor docenten

Op het gebied van

  • Nederlands als tweede taal
  • Taalbeleid in  (V)MBO 
  • Taalstimulering in de basisschool en voorschool

 

Individuele- of groepsbegeleiding van anderstalige volwassenen

  •  diagnose en advies omtrent verstaanbaarheid/spreekvaardigheid
  • vervolggesprekken