apps

iPhone4S+SpreekBeter
SpreekBeter, een hulpmiddel voor verstaanbaar spreken.

Het doel van deze  app is dat iedere anderstalige zelfstandig kan oefenen met zijn of haar specifieke probleem met de Nederlandse uitspraak.
De gebruiker kiest een serie oefeningen op basis van kennis over de eigen spraak, of op advies van bijvoorbeeld een docent of anderen.
Er zijn op dit moment in totaal 26 series waaruit men kan kiezen.
Daarbij onderscheiden we vier categorieën.

De melodische aspecten:
  woordaccent, zinsaccent, vraag intonatie. Bewustwording van deze aspecten van de uitspraak zijn voor iedere Nt2-leerder nodig en nuttig.
De klinkers: een typische eigenschap van het Nederlands, de 16 klinkers. Ook de spelling geeft vaak problemen.
De medeklinkers: wat een moeilijke klank is, is per taalgroep bepaald, zoals de /R/, de /H/.
De combinaties van medeklinkers: ook weer typisch Nederlands, maar sommige taalgroepen hebben hier meer moeite mee dan anderen.

Suggesties voor verschillende taalgroepen komen op de bijbehorende website. Ook staan daar aanwijzingen voor het aanleren van bepaalde klanken, die in iemands moedertaal niet voorkomen.
De oefenprogramma’s volgen steeds een identiek format.
De verschillende aspecten worden steeds per twee aangeboden,  als contrast: G-H, IE-I . zo leert iemand snel het juiste verschil horen en uitspreken.
Bij de luisteroefeningen volgt een score, en de mogelijkheid om het zo vaak als men wil te herhalen.
De spreekoefeningen zijn op basis van zelfanalyse en zelfstandige verbetering: de gebruiker moet steeds aangeven of hij tevreden is met zijn eigen uitspraak, nadat hij het voorbeeld en zijn eigen spraak heeft gehoord. Ook nu kan iemand weer zo vaak herhalen als hij wil.
Het leren van een goede verstaanbare spraak heeft alles te maken met het goed kunnen luisteren naar zichzelf, en imiteren van voorbeelden. Dat wordt hier systematisch getraind.
De laatste stap is het beantwoorden van vragen. Dan moet iemand zichzelf beoordelen zonder voorbeeld. Dat is ook precies wat iemand moet kunnen: ook zonder voorbeeld horen of het goed is.

De apps gaan € 1,99 per stuk kosten, met een gratis instappakket van drie series, EE-E, G-K, en wisselend woordaccent.

De app SpreekBeter is  te koop in de Google Play Store, voor Apple in de App Store.

Op de website www.SpreekBeter.nl van uitgeverij Boom zijn een handleiding voor gebruik, didactische aanwijzingen, en de gebruikte teksten te vinden.

U vindt hier ook informatie over specifieke problemen bij bepaalde taalgroepen. Een keuze diagram maakt  het voor gebruikers mogelijk door zelfanalyse de goede app te kiezen voor ieders persoonlijke  uitspraakverbetering.

 

Screenshots SchrijfBeter

SchrijfBeter, de pendant van de app SpreekBeter voor verstaan en verstaanbaar spreken.

ipad-2048x1536-03  ipad-2048x1536-02

Doel van de app SchrijfBeter is anderstaligen in staat te stellen om zelfstandig te oefenen met verstaan en spellen.

Verstavaardigheid is iets dat veel geoefend moet worden, vooral nauwkeurig verstaan, niet op begrip, maar op klank.
Spelling is een onderdeel van het Nederlands dat veel oefening vraagt, als iemand het werkelijk onder de knie wil krijgen. Vooral mensen die willen studeren hebben hierin veel oefening nodig.

De inhoud bestaat uit 16 series van 3 x 20 woorden of zinnetjes, met een stijgende lijn in moeilijkheid.
Bekende  problemen op het gebied van verstaan zijn:
verschillen tussen de AA en A, IE en I, EE en IJ, en woorden met een stomme e en woorden met een –t op het eind. Maar ook gereduceerde en verbonden spraak, die voor veel anderstaligen moeilijk te verstaan is.
Veel voorkomende problemen met de spelling zijn de meervouden en de werkwoordsvormen.

Iedere serie bestaat uit 3 soorten oefeningen:  de eerste geeft voor ieder gesproken woord  de keuze uit twee schrijfvormen, een correct en een niet correct:  Maan – man, prees – prijs.
Daarna 20 flitswoorden, waarbij het woord even verschijnt terwijl het te horen is.
Tenslotte 20 woorden als dictee. Na het schrijven wordt de correcte vorm getoond, en de vraag: Heeft u het goed geschreven?
Bij de app behoren  twee soorten toetsen: een grote toets over alle series, en kleine toetsen die bij een serie horen. Beide soorten toetsen kunnen herhaald worden zo vaak men wil, de items zijn steeds wisselend.

3.vanavond nakijken   2.vanavond   1.vanavond

 

Gebruik
Op de website www.schrijfbeterapp.nl staat een uitleg over het gebruiken van de app en korte theoretische uitleg over een aantal aspecten van de Nederlandse spelling, zoals de meervouden en de werkwoorden. Ook de gebruikte woorden en zinnetjes vindt u daar.

Kopen
De SchrijfBeter  app is gratis te downloaden in de Google Play Store, voor Apple in de  App Store. Daarin bevinden zich de instructies en de serie EE – EI/IJ, om kennis te maken met de app.
De 16 series oefeningen en toetsen, zijn te koop voor € 4,99.
Bekijk ook de app SpreekBeter, voor een betere verstaanbaarheid in het Nederlands. Download de eerste drie oefenseries gratis in de App store of  Google Play Store: www.spreekbeterapp.nl.